_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/18/2018

ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ


Το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, οι μικροί μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως, έφτιαξαν τις πασχαλινές λαμπάδες τους.
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΦΩΤΟ)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Ἐλπίδος τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, [Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18ης Μαρτίου] καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ δοκίμου αὐτῆς Θεοφάνους καί μελῶν τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου». 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀντώνιον Τάκην, Ἐπιχειρηματίαν, τέως Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Ἰωάννου, Ἐπιθεωρήτριαν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ὅλγας Παπαγιάννη, Διευθυντρίας τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Ὑποδιευθυντοῦ, μεθ’ ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ, ἐκ Λευκωσίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κωνσταντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Νικολάου καί Ἀγγέλου, μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λιόλιον, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Texteam Trading», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης, τό Σάββατον, 17ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Συροκαθολικῷ Ναῷ «Sacre Coeur» Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 10ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros» καί τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱδρύματος «Karagözyan Yetimhanesi» ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Arus Özfuruncu, ἐν τῷ ἐν Şişli Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Karagözyan Nadya-Dikran Gülmezgil», τό Σάββατον, 17ην τ.μ..

ΤΡΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

φωτό: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Μνημόσυνον Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18ης Μαρτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη, κατά τήν σχετικήν συνοδικήν ἀπόφασιν, τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν παρελθοῦσαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκοπίου, Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκταρίου, πρῴην Σερβίων καί Κοζάνης Ἀμβροσίου, πρῴην Μπουένος Ἄϊρες Γενναδίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγενίου, Μελόης Φιλοθέου, Σικάγου Ἰακώβου, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκοπίου, Σύμης Χρυσοστόμου καί Ἐπισκόπου Ὀλύμπου Ἀνθίμου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ὡς ἄνω κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν, διακονησάντων θεοφιλῶς εἰς διάφορα ἀνά τήν ὑφήλιον ἐκκλησιαστικά θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δηλονότι ἐν Κρήτῃ, ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς, ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ καί ἐν Δωδεκανήσοις.
Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἐχαιρέτισε μεθ’ ἱκανοποιήσεως τήν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «EUROPA NOSTRA» συμπερίληψιν τοῦ ἱστορικοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ὀρφανοτροφείου εἰς τήν κατηγορίαν τῶν διατηρητέων, ὡς χρηζόντων ἀμέσου μερίμνης, μνημείων παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας κατά τό τρέχον ἔτος, ἀνακηρυχθέν ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς ἔτος Πολιτισμικῆς Κληρονομίας, μή παραλείψας νά εὐχηθῇ ὅπως ἐξευρεθοῦν ὡς τάχιστα οἱ ἀπαιτούμενοι πόροι πρός ἀποκατάστασιν, συντήρησιν καί ἐπισκευήν τούτου, μέλλοντος νά χρησιμοποιηθῇ ὡς Διαθρησκειακόν Κέντρον καί Ἰνστιτοῦτον μελέτης διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι τά πολιτιστικά μνημεῖα δέν ἀνήκουν εἰς ἕν συγκεκριμένον ἔθνος ἤ μίαν θρησκευτικήν ὁμάδα, ἀλλ’ εἰς σύνολον τήν ἀνθρωπότητα.


3/17/2018

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ (video)


Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου και συλλειτουργούντων των Αρχιερέων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και άλλων Ιεραρχών.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσοστόμου Β'.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος. 
Δείτε τα σχετικά videos. 

3/16/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», ὡς καί οἱ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Μ. Βρεταννίας, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἴμβρου σύνεδροι, καθηγηταί, συγγραφεῖς και μαθηταί, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέν 6ον διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε θερμόν πατρικόν χαιρετισμόν, συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τούς διοργανωτάς διά τήν ἀξιέπαινον πρωτοβουλίαν των, δι’ ἧς παρέχεται ἡ δυνατότης εἰς ἑκατοντάδας μαθητῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἵνα ἐπισκέπτωνται κατ’ ἔτος τήν Πόλιν καί τά ἱερά σεβάσματά της, γινόμενοι κοινωνοί τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Πολίτικης πολιτιστικῆς κληρονομίας καί πνευματικῆς παραδόσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά προτρέψῃ τούς νέους ὅπως ἐπιδιώκουν τήν πραγματικήν, ἀγαπητικήν, ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ, τοῦ συνανθρώπου καί συμπάσης τῆς δημιουργίας, μή περιοριζόμενοι μόνον εἰς τόν εἰκονικόν κόσμον τῆς τεχνολογικῆς ἀποκλειστικότητος καί τοῦ ψηφιακοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀλλἀ σπουδάζοντες τήν καθολικήν μόρφωσιν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέα Μουμουλίδην, Βουλευτήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκ Κοζάνης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοχάρην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βερολίνου. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μελίναν Τσιτσᾶ, Ἀν. Διευθύντριαν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Μητσιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν διοργανουμένην ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό Τύπο». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μάστορην, Διευθυντήν τοῦ Λυκείου Κύμης Εὐβοίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μπουραντᾶ, Στελέχους τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εὐβοίας, ἐκ Χαλκίδος, καί λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σαββίδου, Κτηματομεσίτριαν, ἐκ Καβάλας. 
- Τήν Εὐγεν. Δίδα Θεοδώραν Δελημπάσογλου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια συλλογικῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ὑπό τόν τίτλον «Τά Ὡραῖα τοῦ Πέραν», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ


Μ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣH ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
Εἰσηγητική ὁμιλία στήν Α΄ σύναξη Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ΒελγίουΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την ερχομένη Κυριακή Δ' Νηστειών (18-3-2018), θα χοροστατήσει κατά τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό, που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελπίδος της Κοινότητος Κοντοσκαλίου. 
Τον Θείο λόγο θα κηρύξει ο Πανοσιολ. αρχιµανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου.

3/15/2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ" ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


Στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάσθηκε το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Χριστοδούλου με τίτλο «Εξομολόγηση για παιδιά» των εκδόσεων Α. Οικονόμου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ. κ. Βαρθολομαίου, με τίτλο «Η θάλασσα που μας ενώνει». 
Το βιβλίο αρχικά παρουσίασε η κα Δέσποινα Μιχελάκη - υπεύθυνη Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Στη συνέχεια με εισήγησή του ο π. Γεώργιος Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να προσέρχονται οι άνθρωποι από μικρή ηλικία στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, πάντοτε με πνεύμα ελευθερίας. Ο π. Γεώργιος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού, μειώνονται αισθητά σε σχολεία με παιδιά που εξομολογούνται. 
Την ημερίδα έκλεισε με εισήγησή του η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. 
Τέλος, ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ευχαρίστησε και απέδωσε τιμητικές πλακέτες στους εισηγητές και συντελεστές της Ημερίδος για τη στήριξή τους ιδιαίτερα στα σχολεία της Ομογένειας.


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ, Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Martyrium est semen Christianorum" 
(Tertullian) 
Ὅταν πρὸ καιροῦ καταπιάστηκε ὁ γράφων μὲ τὴν ἔρευνα πάνω σὲ κάποια ἔργα τοῦ διαπρεποῦς ζωγράφου, σκηνοθέτου, καλλιτεχνικοῦ διευθυντοῦ, σκηνογράφου καὶ ἐνδυματολόγου Βασίλη Φωτόπουλου (1934-2007) ποὺ κοσμοῦν χώρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ἅγ. Φιλαδελφείας εἶχε τὴν εὐγένεια καὶ καλωσύνη νὰ τοῦ προσφέρει μερικὲς πολύτιμες καὶ ἴσως μοναδικὲς φωτογραφίες ἐκ τοῦ Ἀρχείου του, ποὺ μόλις τὶς εἶδε ἀνατρίχιασε καὶ δὲν ἡσύχασε μέχρι σήμερα. Διότι ἐξέπεμπαν, κατὰ τὴν γνώμη του, ἕνα χθόνιο καὶ σχεδὸν "δαιμονικὸ" χαρακτῆρα. Παριστοῦν τὸν Ἅγ. Μελίτωνα, τὸν ὁποῖο ὠθεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στὴν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβαστείας καὶ ἔχει πάνω στὸ κάτω μέρος τοῦ καστανοπράσινου ξύλινου πλαισίου του τὴν ἐρυθρὰν ἀναγνωριστικὴ ἐπιγραφή: "ὁ αγιος Μελίτων. εκ τῶν τεσσαράκωντα μαρτυρών.–". Εἶναι ἄνευ ὑπογραφῆς καὶ χρονολογίας.
Βασίλης Φωτόπουλος
Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπρόκειτο νὰ τοποθετηθεῖ στὸ νέο ξύλινο τέμπλο –σήμερα χαμηλὸ– τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451), τοῦ Μεγάρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, διὸ καὶ θἆταν μικρῶν διαστάσεων, δῶρον τοῦ καλλιτέχνου πρὸς τὸν Γερο-Μελίτωνα μετὰ τοῦ ὁποίου συνεδέετο. Ἀρχικὰ δὲ βρισκόταν μέσα στὸ Παρεκκλήσιο, ὅμως μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Γέροντα (1989), τοῦτο πιθανῶς ἀπωλέσθη καὶ ἀγνοεῖται μέχρι σήμερον ἡ τύχη του, ὅπως καὶ ἀπὸ ἀκηδία διάφορες ἀφίσες καὶ σκηνικὰ καλλιτεχνῶν τῆς Πόλης. 
Παριστᾶ λοιπὸν τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μελίτωνος καὶ πρόκειται περὶ μιᾶς ὅλως ἰδιορρύθμου συνθέσεως, ὀφειλομένης ἀσφαλῶς καὶ στὸ σκηνογραφικὸ τάλαντο τοῦ καλλιτέχνου. Στὰ ἄνω δύο τρίτα τοῦ πίνακος ὑπάρχει σὲ σχῆμα Ἁγίου Ποτηρίου μόρφωμα χρώματος κυανοῦ, ἡ βάση τοῦ ὁποίου κατευθύνεται "ὀχετικῶς" πρὸς τὸν Μάρτυρα καὶ ἀπολήγει πρὸς τὸ κάτω ἄκρον του σὲ τρεῖς ὀδόντας (τριαδολογικό;) σύμβολο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ στὸ μέσο της προβάλλει ἐντόνως ὁ χρυσοῦς στέφανος τοῦ Μαρτυρίου. Τὸ φόντο εἶναι βαθὺ καστανοπράσινο. Τὸ τελευταῖο τρίτο καταλαμβάνει ἡ λίμνη, ἡ ὁποία στὸ πάνω μέρος της ἔχει μίαν ἀνοικτοῦ κυανοπράσινου χρώματος καὶ μετ’ ἐλαφρῶν κυμάτων ταινίαν, δηλωτικὴν τοῦ πάγου. Κάτωθεν δὲ αὐτῆς κεῖται "καταποντισμένος" καὶ οἰωνεὶ "τσαλαπατημένος" ὁ Ἅγιος ἀνάσκελα, ὑπὸ μορφὴν σχεδὸν ἑνὸς "καρκινοειδοῦς" ὀρνέου, τοῦ ὁποίου τὰ δάκτυλα τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς ἐξέρχονται τῆς ἐπιφανείας τῆς λίμνης, ἡ ὁποία παρ’ ὅλα ταῦτα παραμένει ἤρεμη ὡς "δεξαμένη (πολύτιμον) προσφοράν". Ὁ Μάρτυς ἐμφανίζεται τρόπον τινὰ ὡς κολυμβῶν ἀνέτως καὶ "χορευτικῶς" μὲ ἀνοικτὲς "χεροῦκλες"καὶ εὐλογοῦσες πλαδαρὲς παλάμες, τ.ἔ. εὐλογεῖ μαρτυρῶν καὶ ὄχι ἐνδυόμενος ἄμφια! Τὸ ὅλον σῶμα του ἔχει ἕνα παλαιστικὸ καὶ πλαδαρὸ χαρακτῆρα, ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ νεανικὴ κεφαλή του, σύμβολο τῆς ἰσχύος ποὺ διέθετε καὶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας. Ἡ ἡλιόμορφος κεφαλή του κλίνει ἐλαφρῶς πρὸς τὰ δεξιὰ μετὰ λεπτῆς στεφανοειδοῦς κόμης, λεπτὴ ρῖνα καὶ κλειστοὺς ὀφθαλμούς, ὑπείκοντας εἰς τὸ Μαρτύριον, χωρὶς ὅμως "νὰ τὰ βάζει κάτω" καὶ σὰν –ἀντιστρόφως ἀναγινωσκόμενος– νὰ λέγει: "Ἀλλοίμονο ὅποιος ΄΄ἀνεγκέφαλος΄΄ πέσει στὰ χέρια μου"! Περιβάλλεται δὲ ὑπὸ λεπτοῦ λευκοκυάνου φωτοστεφάνου. Τὸ σῶμα του εἶναι γυμνό, κιτρινωπὸ πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ κυανοπράσινο ἀριστερὰ γεμάτο, δίκην χρυσογραφίας, ἀπὸ λεπτὲς παράλληλες μικρὲς γραμμὲς μὲ φῶτα στοὺς ὤμους, τὴν κοιλίαν, τὸ πρόσωπο καὶ ἑκασταχοῦ σκιές, πράγματα ποὺ προσδίδουν ἕνα μυστηριώδη χαρακτῆρα στὴ σύνθεση. Ἄλλωστε τὸ Μαρτύριο δὲν εἶναι ἕνα Μυστήριο; Ἡ ἐνηγκαλιάζουσα αὐτὸ λίμνη εἶναι κι’ αὐτὴ κυανοπράσινη. Ἄρα κυριαρχεῖ μία ἀσκητικὴ μορφολογία καὶ χρωματολογία. 


Ποία ὅμως ἡ εἰκονολογία τοῦ θέματος; Τὸ Πανάγιον καὶ ζωαρχικὸν Πνεῦμα, τὸ "βιαίως", αἰφνιδίως καὶ "ὅπου (ἂν) βούλεται πνεῖ", ὁδηγεῖ ὁρμητικῶς τὸν Ἅγιον εἰς τὸ Μαρτύριον, ὑπαινισσομένης τῆς περὶ τὴν πηδαλουχίαν τῆς Ἐκκλησίας σοφίας, ἑτοιμότητος καὶ διορατικότητος τοῦ Γερο-Μελίτωνος, χρησιμοποιούσης ἀριστοτεχνικῶς καὶ κατὰ περίπτωσιν μεθόδους ἄλλοτε ἠπίας καὶ ἄλλοτε εὐθαρσοῦς καὶ ρηξικελεύθου χαρακτῆρος (Φιλαδελφείας) –ἀποτόκους καὶ τῶν "σκολόπων", τοὺς ὁποίους κατὰ καιροὺς "ἐδοκίμασε", γνωστοῦ ὄντως τοῦ "πάσσαλος πασσάλῳ ἐκκρούεται"– καὶ ἀποβαίνοντος οὕτω σπάνιον ἡγετικὸν ὑπόδειγμα τῆς παλαιᾶς Σχολῆς ἀρχιερέων τοῦ Φαναρίου, διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς, ἀλλὰ καὶ οἰωνεὶ πρόδρομος τῶν "σοφῶν κεφαλῶν" καὶ τῶν "ἐκκλησιαστικῶν" think tank τῆς σήμερον. 
Ὑποκλινόμεθα Γέροντα εὐγνωμόνως πρὸ τοῦ Σκήνους Σου.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐντῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 

3/14/2018

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝΥΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ 20όν ΑΙΩΝΑ;


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ΄ (1923-1924) είναι ο πρώτος Πατριάρχης που σύρθηκε σε κοσμικά Δικαστήρια τον 20ό αιώνα. 
Στη συνέχεια ένα ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή Αριστείδη Πανώτη, Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Τετάρτην, 14ην Μαρτίου. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Σεραφείμ Ντόβα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Γιαννίδην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Ράπτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πανουτσοπούλου, Ὑπευθύνου τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Check In Greece», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη διά τήν ἀπόκτησιν τοῦ Πτυχίου Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὡς καί διά τήν συμπλήρωσιν 20ετοῦς εὐδοκίμου ἱερατικῆς διακονίας. 
- Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κορίνας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὅ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπί τῷ σαραντισμῷ αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητραν Κούκουραν, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὡραΐλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νέστοραν Βαρσάμην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Καλογιάννη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Demet, Διευθυντήν τοῦ ἐν Karaköy Ξενοδοχείου «The Pearl», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zeynep Alphan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, Ἀρχιμαγείρου, ἐξ Ἴμβρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν 3ην συνάντη-σιν τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Περιφερείας Βοσπόρου, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὁμάδος διά τήν ὑπό σύστασιν Διαχειριστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν βακουφίων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησασαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τή ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος διεθνοῦς μαθητικοῦ συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Θεοτοκάς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου.

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα το πρωί, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Μετά την Θ. Λειτουργία, ο Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, ο οποίος εόρταζε τα ονομαστήριά του αυτή την ημέρα, επί τη μνήμη του Αγίου Βενεδίκτου της Νουρσίας. 
Ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος (1892 - 1980), είχε γεννηθεί στο χωριό Τσεσνείρο της Προύσης. 3/13/2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τόν Θρόνον τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἀπέστειλε πρόν τήν Α. Ἁγιότητα θερμόν ἀδελφικόν συγχαρητήριον Μήνυμα, δι’ οὗ ἐξαίρεται τό γεγονός τῆς συμπτώσεως τῶν βασικῶν προσανατολισμῶν τῆς Παπωσύνης Αὐτῆς μετά τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τά μείζονα ζητήματα τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διαρραγείσης ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀναχαιτίσεως τοῦ φονταμενταλισμοῦ. 
Ἐν τῷ σεπτῷ Πατριαρχικῷ Μηνύματι ὑπομιμνήσκονται αἱ πραγματοποιηθεῖσαι ἐπαφαί μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν κατά μέν τό ἔτος 2014 ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τῶν Προκατόχων Αὐτῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ’ καί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, κατά δέ τό ἔτος 2016 ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, πρός ἀφύπνισιν τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος ἀναφορικῶς πρός τήν μεταναστευτικήν τραγωδίαν εἰς τό Αἰγαῖον πέλαγος καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη, μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησεν ἐκ τιμητικῆς θέσεως τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Δογματικά Σαλπίσματα Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ», ἀφιερωθέν εὐλαβῶς εἰς τήν διαγενομένην εἰκοστήν πέμπτην ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ.κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί Πέτρου Dawidziuk, ἐκ Πολωνίας, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
- Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Zenciroğlu, Ἰατροῦ, Ἀντιπροέδρου, καί Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν πρός διοργάνωσιν κατά τό προσεχές θέρος ἐν τῇ νήσῳ Λέρῳ φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα τήν Ἴμβρον. 
- Tόν Ἐλλογ. κ. Engin Akyürek, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Alakent Church. A Byzantine Monument at Myra (12th – 13th Centuries)». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Taviloğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα ἀντίτυπα ὑπ’ αὐτοῦ χρηματοδοθεισῶν ἐκδόσεων ἔργων περί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἰς τήν περιοχήν Μαύρης Θαλάσσης. 
- Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονίστριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλοῦσαν Αὐτῷ τό ὑπ’ αὐτῆς ἐκδοθέν ἡμερολόγιον εἰς τά καραμανλίδικα, ὑπό τόν τίτλον «Seferberlik Hatıraları». 
- Ὅμιλον συζύγων τῶν Ἀξιωματικῶν τῆς Σχολῆς Ἐκπαιδεύσεως Πιλότων τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει «Β’ διάλεξιν κύκλου ὁμιλιῶν», ὑπό τόν τίτλον «Ὁ ἦχος τῆς Πόλης», καθ’ ἥν ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Ἀλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής τοῦ Συλλόγου «Οἱ φίλοι τῆς Μουσικῆς», ἐπί τοῦ θέματος «Ἔργα μέ θέμα τήν Κωνσταντινούπολη», καί Hakkı Alper Maral, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πολυτεχνείου «Yıldız», ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἦχος τῆς Κωνσταντινούπολης: Ἐμπορευματοποίηση καί μάρκετινγκ», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 13ην Μαρτίου.
Related Posts with Thumbnails